HistOrie

1956: Foråret 1956, elinstallationsfirmaet Poul E. Sørensen beliggende Hans Baghsvej ved nr 20 (bygningen lå på den nuværende parkeringsplads og er i dag nedrevet). Her arbejdede Jens hos Poul E. Sørensen, som elektrikersvend, indtil firmaet lukkede i 1958 på adressen Vesterbyvej 27. Umiddelbart samme år startede Jens for sig selv i hans forældres lille værksted beliggende på Højensvej 1, 9990 Skagen (nu Sct. Laurentiivej 120). Mange af kunderne og forretningsforbindelserne kendte Jens godt, og på den måde fulgte de med over i det nye elfirma - ja sågar har firmaet den dag i dag mange af disse kunder og virksomheder fra dengang.

1958: Firmaet startes af den unge elinstallatør Jens Christoffersen med hjælp fra hustruen Inga i efteråret 1958 fra forældrenes, Johan og Laura Christoffersens lille værksted med adresse på Højensvej 1. Jens er eneste mand i "marken" og servicerer kunderne på knallert. Regnskabet og telefoner klares hjemme af Inga.

Fra venstre er det Jens, faderen Johan (som sideløbende lejede vaskemaskiner ud i byen), hustruen Inga og broderen Knud Erik.

1959: Firmaet har nu fået en varevogn og en enkelt elektrikersvend udover Jens selv..

1962: Mester til højre i sine unge dage med sine 2 elektrikersvende.

1964: Firmaet vokser sig større samtidig med at Skagen er i en rivende udvikling. Specielt på havnen er travlheden stor for firmaet. Opførelse af privatbolig og kontor/værkstedsfaciliteter på Bakkedraget 4 som bliver ny adresse efter Højensvej 1 (nu Sct. Laurentiivej).

1976: Byggeri af nye mere tidssvarende værksted/kontor- og butiksfaciliteter på Østersøvej 1, 9990 Skagen pågår.

1977: De nye bygninger tages i brug, og for første gang har JENS CHRISTOFFERSEN en egentlig elbutik med salg af hvidevarer, belysning og elartikler m.m.

1980: Tilbygning af ny garage/lagerfløj ved eksisterende værkstedsbygninger.

1982: Ældste søn Niels-Jørgen kommer i lære som elektriker

1983: Firmaet har eksisteret i 25 år

1985: Butikslokaler udvides løbende gennem 80érne.

1986: Niels Jørgen udlæres i 1986 og får herefter arbejde med administrative opgaver på kontoret

1989: Yngste søn Lars kommer i lære som elektriker

1990: Udvidelse af butiksarealet til det dobbelte.

1992: Lars udlæres i 1992, tager umiddelbart elinstallatøreksamen i perioden 1992-93

1993: Lars er tilbage i firmaet som elinstallatør

2002: JENS CHRISTOFFERSEN modtager LO Skagen´s medarbejderpris "Årets virksomhed i Skagen".

2004: Hjemmesiden www.jens-christoffersen.dk oprettes.

2006: Elinstallationsfirmaet JENS CHRISTOFFERSEN en alsidig elinstallatørvirksomhed med ca. 16 ansatte. Til venstre ses Skagen Odde Naturcenter, som har været kunde gennem flere år.

Skagen Odde Naturcenter

2007: Nu også www.skagenelektriker.dk.

2008: Firmaet JENS CHRISTOFFERSEN har eksisteret i 50 år.

Arbejdsmiljøet godkendt af Arbejdstilsynet med grøn smily.

2009: Nu også www.jenschristoffersen.dk og www.skagen-el.dk .
Elinstallationsfirmaet JENS CHRISTOFFERSEN omdannes til et aktieselselskab og er idag en famileejet virksomhed - JENS CHRISTOFFERSEN A/S.

2010: Facebook gruppe: For nuværende og tidligere ansatte hos JENS CHRISTOFFERSEN A/S
Facebook gruppe: Velkommen til JENS CHRISTOFFERSEN A/S på Facebook
Nu også
www.skagen-el-service.dk

JENS CHRISTOFFERSEN A/S er 16.06.2010 blevet kvalitetscertificeret i overensstemmelse med retninglinier og krav fra Sikkerhedsstyrelsen. SKS System (SikkerhedsKvalitetsSystem) trejdeparts godkendt. Dette betyder at vi lever op til og har et fungerende SKS system (myndighedskrav, der stilles til autoriserede elinstallatører).

2011: Belysningsafdeling udvidet med større udvalg

JENS CHRISTOFFERSEN A/S med i Miele butik koncept.

2012: JENS CHRISTOFFERSEN A/S er 16.05.2012 blevet kvalitetscertificeret i overensstemmelse med retninglinier og krav fra Sikkerhedsstyrelsen. SKS System (SikkerhedsKvalitetsSystem) trejdeparts godkendt i forbindelse med 2 årsopfølgning. Dette betyder at vi lever op til og har et velfungerende SKS system(myndighedskrav, der stilles til autoriserede elinstallatører).

2013: Arbejdsmiljøet godkendt af Arbejdstilsynet med grøn smily.

2016: JENS CHRISTOFFERSEN A/S er maj 2016 blevet kvalitetscertificeret i overensstemmelse med retninglinier og krav fra Sikkerhedsstyrelsen. KLS System (KvalitetsLedelsesSystem) trejdeparts godkendt i forbindelse med 2 årsopfølgning. Dette betyder at vi lever op til og har et velfungerende KLS system (myndighedskrav, der stilles til autoriserede elinstallatører).